به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی خلیل امیری اظهار داشت: تاکنون چهار هزار و 60 پرونده متعلق به مددجویان واحدهای حمایتی و توانبخشی در بانک جامع بهزیستی شیروان به ثبت رسیده است.
 
وی گفت: در حال حاضر هزار و 592 نفر در غالب 673 خانواده در واحد حمایتی بانک جامع بهزیستی ثبت شده‌اند.

امیری با بیان اینکه هم اکنون 693 نفر در واحد توانبخشی و 673 نفر در واحد حمایتی بهزیستی شیروان مستمری دریافت می‌کنند، افزود: علاوه بر این تاکنون تعداد 261 پرونده در واحد پیشگیری بهزیستی شیروان تشکیل شده و در بانک جامع به ثبت رسیده است.

وی تعداد کل پرونده‌های واحد توانبخشی را دو هزار و 812 مورد عنوان کرد و گفت: از این میزان تعداد پرونده‌های جسمی حرکتی 946 مورد، ذهنی و صرع 924 مورد، نابینایان 266 مورد، ضایعه نخاعی 32 مورد، ناشنوا 286 مورد، اعصاب و روان 236 مورد، سالمندان 29 مورد هستند.