معاون ساخت و مسکن اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب، اظهار داشت: تخصیص این اعتبار برای نوسازی و بهسازی مسکن‌های بافت فرسوده استان با اولویت بازگشایی معابر ابلاغ شده است.

مسعود سفیدگران تصریح کرد: از این اعتبار ابلاغ شده 140 میلیارد ریال از محل ردیف اعتبارات سفر رهبری به استان، 100 میلیارد ریال از وزارت راه و شهرسازی و 60 میلیارد ریال از منابع اعتباری استان پرداخت خواهد شد.

وی همچنین از ابلاغ تخصیص 270 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت بیمارستان شیروان نیز خبر داد و گفت: 100 میلیارد ریال از این اعتبار از محل اعتبارات مصوب سفر رهبری به استان و 170 میلیارد ریال آن نیز از محل منابع وزارت راه و شهرسازی تخصیص خواهد یافت.

وی خاطر نشان کرد: از محل این سفر با احداث یک هزار واحد مسکن محرومین در استان توسط سازمان بنیاد مسکن استان موافقت شده است.

سفیدگران در ادامه به پروژه بیمارستان شهر آشخانه نیز اشاره داشت و گفت: این پروژه تاکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که برای آن 4.5 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: در سال جاری نیز برای ادامه ساخت این پروژه 850 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

وی یادآور شد: برای ارتقای این بیمارستان از 32 تخت به 64 تخت بیمارستانی موافقت کمیسیون ماده 32 اخذ شد که به زودی مطالعات آن آغاز می‌شود.