به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی محمود احمدی بیغش در نشست با اعضای شركت هواپیمایی اترک، اظهار داشت:‌ با افزایش یک شركت هواپیمایی دیگر به برنامه پروازی فرودگاه بجنورد، یكی از خواست‌های مهم مردم این خطه محقق می‌شود.
 
وی تصریح كرد: با این اقدام از دامنه مشكلات مردم این استان برای ایاب و ذهاب به فرودگاه‌های دیگر استان‌ها به منظور استفاده از سفرهای هوایی كاسته می‌شود.

احمدی بیغش، وجهه كارگزاران دولت را باید در تحقق برنامه‌های ترسیم شده آن‌ها دانست و از اعضای شركت هواپیمایی اترک خواست تا تحرک و پیگیری بیشتری برای شتاب بخشی در راه اندازی شركت یادشده در خراسان شمالی داشته باشند.