محمد قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار برنا از خراسان شمالی با اعتقاد بر حفظ اصول هنر خوشنویسی گفت: هم اكنون هنر خوشنویسی به سوی نقاشی خط سوق یافته است كه در بازار خواهان بیشتری دارد.

به گفته وی، خلق آثار حرفه‌ای در هنر خوشنویسی كار سنگین است كه به قوت دست و آموزش‌های مسمتر نیاز دارد در حالیكه خلق آثار نقاشی خط راحت‌تر است.

وی بیان داشت: پایه خلق آثار نقاشی خط نیز به آموزش‌های خوشنویسی حرفه‌ای نیاز دارد كه در حال حاضر این هنر از استقبال عمومی برخوردار است و هنرآموزان نیز به خلق این آثار رغبت بیشتری دارند.

قربانی در ادامه با اشاره به این مطلب كه تغییر شیوه‌های هنر خوشنویسی از زمان استاد كلهر آغاز شد و این تغییرات دهه به دهه ادامه داشته، عنوان كرد: با این وجود، سبک جدید هنر نقاشی خط نیز شماری از عیوب هنر خوشنویسی اصیل را می‌پوشاند.

وی در خاتمه تاكید كرد: شناخت عموم از هنر خوشنویسی و اصول آن مهم‌ترین شاخص برای حفظ تداوم اصول در خلق آثاری اصیل است كه در حال حاضر اسقبال عموم از این آثار زمینه ساز خلق آثار نقاشی خط هستند.