به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی با بیان اینکه وزارت نیرو به علت تداوم کاهش حجم منابع آب زیرزمینی دشت اسفراین و صفی آباد، ممنوعیت توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی این دشت‌ها را تمدید کرد، اظهار داشت: این کار بر اساس قانون توزیع عادلانه آب و با هدف پیشگیری از کاهش شدید سطح آب زیرزمینی در این دشت‌ها انجام شده است.

وی گفت: بر این اساس، هرگونه افزایش و توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی شامل حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و احداث قنات یا افزایش حجم برداشت از منابع آب در محدوده این دشت‌ها طبق نقشه‌های موجود در شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی، ممنوع است.

عامری تصریح کرد: بر اساس ابلاغ وزارت نیرو، ممنوعیت توسعه بهره‌برداری از دشت اسفراین تا اواخر آبان ماه سال 1396 و دشت صفی آباد تا اواخر دی ماه سال 1396 تمدید شده است.