علیرضا هنرور در گفت‌وگو با خبرنگار برنا از خراسان شمالی اظهار داشت: شرایط جوی حاکم در منطقه موجب شد تا عملیات اجرایی ساخت باند شمالی این کنارگذر یک ماه به عقب افتد.

وی در ادامه با تصریح بر این مطلب که در حال حاضر 40 میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت مطالبات کارگران و تامین زیرساخت‌های لازم برای ادامه اجرای این پروژه نیاز است، عنوان کرد: برای بهره برداری از باند شمالی این کنارگذر در فروردین ماه سال آینده باید چهار کیلومتر دیگر از این باند آسفالت و یک پل زیرگذر نیز در مسیر این کنارگذر ساخته شود.

وی در خاتمه یادآور شد: در باند جنوبی این کنار گذر نیز زیرسازی‌ها انجام شده و روسازی و آسفالت این باند باقی مانده است.