به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی تویسرکانی در دیدار با امام جمعه شهرستان بجنورد اظهار داشت: انجام ثبت رسمی اسناد مالكیتی از جمله ضرورت های جامعه كنونی است كه در همین راستا تلاش شده تا این امر به روز اجرایی شود.

وی تصریح كرد: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک كشور در سطح گسترده ای خدمات صدور اسناد مالکیت رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ثبت اختراعات را به عموم ارائه می دهد.

وی با ابراز خرسندی از وضعیت مطلوب استان در این زمینه، بیان داشت: صدور سند رسمی برای اراضی دولتی و ملی از جمله موضوعات مهم در حفظ حقوق بیت المال است که در خراسان شمالی برای 98 درصد این اراضی اسناد رسمی صادر شده است.
 
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: اجرای طرح کاداستر فایده های اساسی و ریشه ای برای جامعه دارد و در این استان نیز ثبت ها به صورت صد در صد انجام شده است.

احمد کیخسروی خاطر نشان كرد: ارتباط دو سویه و مستمر میان ادارات ثبت اسناد و دادگستری موجب افزایش سرعت و دقت در اجرای وظایف شده و در دفاتر اسناد رسمی نیز بعد از پایان معامله در همان لحظه مالکیت جدید ثبت می شود.