فرزاد عدالتیان در گفت‌وگو با خبرنگار برنا از خراسان شمالی اظهار داشت: سه محصول گندم، جو و كلزا در سطح 88 هزار هكتار از اراضی آبی و 132 هزار هكتار از اراضی دیم استان در فصل زراعی پاییزه كشت شده‌اند.

وی با اعلام آغاز برداشت محصول كلزا در استان عنوان كرد: یك هزار و 800 هكتار از اراضی استان به كشت این محصول اختصاص یافته است كه شهرستان مانه و سملقان بیشترین سطح زیر كشت را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین از آغاز برداشت محصول جو در هفته آینده و محصول گندم در هفته پایانی خرداد ماه جاری در استان خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود كه از این اراضی 90 هزار تن جو و 320 هزار تن گندم برداشت شود.

این مسئول همچنین فرآیند پراكنش بارندگی در استان طی سه ماه اخیر را خوب توصیف كرد و افزود: پیش بینی می‌شود عملكرد خوبی را در زمان برداشت این محصولات از اراضی كشاورزی استان شاهد باشیم.

با این وجود، وی خاطر نشان كرد: نرخ خریدهای تضمینی سال گذشته بر جابه‌جایی سطح زیر كشت گندم به جو در استان تا حدودی تاثیر گذاشته است.

وی در ادامه با تاكید بر نیاز مبرم استان به تامین و تجهیز ماشین آلات مكانیزه برای برداشت محصولات عنوان كرد: در حال حاضر برای برداشت كلزا از اراضی استان 12 هد مخصوص برای كمباین‌ها موجود است در حالیكه شماری از این هدها فرسوده هستند.

عدالتیان افزود: برای برداشت دو محصول گندم و جو نیز اغلب از كمباین های مهاجر استفاده می شود كه اغلب این كمباین ها از استان گلستان وارد خواهند شد.

وی همچنین به كشت دو محصو.ل بهاره پنبه و چغندرقند در استان نیز اشاره داشت و گفت: نبود ماشین آلات مكانیزه مخصوص برای برداشت این دو محصول موجب كاهش سطح زیر كشت آنها در استان شده است.

وی بیان داشت: برداشت این دو محصول به نیروی كارگری بسیاری نیاز دارد كه این امر هزینه های تولید را برای بهره برداران افزایش می دهد. 

مدیر زراعت سازمان جهاد كشاورزی خراسان شمالیدر خاتمه یادآور شد: در همین راستا برای رفع این مشكل پیگیری هایی صورت گرفت كه تا كنون موفق شده ایم برای هر یك از دو محصول یاد شده، كمباین مخصوص برداشت محصول را تامین كنیم در حالیكه هنوز برای افزایش سطح زیر كشت این دو محصول به شمار بیشتری از این ماسین آلالت نیاز است.

/سمانه قهرمانی/