به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی سید محمد لنگری اظهار داشت: برای تجهیز این مرکز پژوهشی 120 میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار هزینه شده و مقرر شده است تا نشست های تخصصی کمیسیون های شورای شهر در آن برگزار شود.

به گفته وی، مرکز سرای پژوهش به منظور انجام بررسی طرح و لوایح تخصصی در کمیسیون ها راه اندازی شده است.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر بجنورد نیز به ایجاد و فعالیت کمیسیون بهداشت در این شورا اشاره کرد و گفت:تمامی مسائل مدیریت شهری از یک منظر، رویکرد بهداشتی دارد.

ابراهیم سیدی توسعه حمل ونقل عمومی، پسماند، توسعه فضای سبز و ارائه خدمات ایمنی را از جمله رویکردهای این کمیسیون برشمرد و یادآور شد:به دلیل عدم وجود زیرساخت ها در کمیسیون بهداشت، فقط ناگزیر به مدیریت شرایط بوده ایم.