سیما دلشاد مدیر کانون ازدواج آسان جوانان خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار برنا از خراسان شمالی اظهار داشت: برگزاری مراسم ازدواج آسان و تشکیل خانواده پایدار بر پایه معیارهای صححیح و منطقی از جمله ارزش هایی هستند که این کانون به تنهایی نمی تواند الگوسازی کند بلکه نیازمند همکاری و مشارکت سایر نهادها است.

وی با یادآوری این مطلب که زندگی زوجین قبل از دهه های 80 اغلب با تهیه حداقل لوازم زندگی و آغاز آن در یک یا دو اتاق معمولی شکل می گرفت، تصریح کرد: در حال حاضر الگوهای تشکیل زندگی بر اساس شیوه های گذشته برای نسل کنونی مورد پذیرش نیست.

به گفته وی، در حال حاضر از طریق رسانه های دیداری شیوه هایی از سبک زندگی پخش می شود که این امر به طور محسوس بر فرآیند تغییر سبک و شاخصه های زندگی اثر می گذارد و جوانان عصر حاضر را به سوی تجمل گرایی سوق می دهند.

دلشاد در ادامه تاکید کرد: برای اینکه بتوان زمینه پیوند و ازدواج برای بسیاری از جوانان عصر حاضر را رقم زد، تاسیس این کانون در سطح استان ها ضرورتی بود که اجرایی شد و حال مسئولان اجرایی نیز باید در این زمینه این نهاد را یاری کنند تا بتوان جوانان را به امر ازدواج هدایت کرد.

وی خاطر نشان کرد: صدا و سیما نیز در زمینه نمایش و الگوسازی تشکیل زندگی نرمال و به دور از تشریفات بیهوده و انتخاب همسری هم کف برای تشکیل زندگی های پایدار نقش بسیار ممهی دارد.

افزون بر این، وی تصریح کرد: سازمان صدا و سیما و نهادهای اجرایی مرتبط باید نسبت به چگونگی مهرورزی، درک متقابل، احترام، تفاهم و روابط صحیح زناشویی بین زوجین ورود پیدا کنند تا این امر را به یک فرهنگ تبدیل شود تا بر پایه این فرهنگ زندگی های زوجین پایدار تر و گرم تر شوند.

مدیر کانون ازدواج آسان جوانان خراسان شمالی در مورد مشارکت این کانون در برگزاری مراسم ازدواج جوانان نیز عنوان کرد: این کانون در سطح دو شهرستان بجنورد و شیروان فعالیت دارد که در زمینه برگزاری مراسم ازدواج مشارکت می کند تا هزینه های این مراسم برای زوجین به حداقل کاهش یابد.

وی همچنین بیان داشت: این کانون در برگزاری مراسم ازدواج در هر ماه بیش از 50 زوج را حمایت می کند.

دلشاد در خاتمه با تاکید بر اینکه برگزاری مراسم ازدواج بر مبنای انجام تشریفات بیهوده و مبالغ سنگین هیچ تاثیری بر تدوام زندگی نخواهد داشت، خاطر نشان کرد: برگزاری مراسمی مناسب و معقول، تصمیمی واقع بینانه است تا زوجین بتوانند از همان ابتدای تشکیل زندگی، هزینه های زندگی خود را مدیریت کنند.

/سمانه قهرمانی/