به گزارش خبرنگار برنا از خراسان شمالی، این مراسم به منظور ترویج سبک زندگی و ازدواج آسان با همکاری کانون ازدواج آسان جوان استان برگزار می شود و مهریه این عروس دانشجو 14 سکه است.

بر اساس این گزارش، این کانون در نیمه نخست سال جاری در زمینه برگزاری مراسم ازدواج دانشجویان علمی و کاربردی استان نیز همکاری و مشارکت داشته است.