به گزارش خبرنگار برنا از خراسان شمالی، سید علی اکبر پرویزی در جلسه شورای اداری استان اظهار داشت: مردم استان، مردم کم توقعی هستند و این کم توقعی موجب نمی‌شود که به درخواست ها و مشکلات آن‌ها بی توجه شویم و انتظار براین است که روند اجرای برنامه های هر سازمان اجرایی پویاتر از گذشته باشد.

وی تصریح کرد: از سال گذشته تا کنون تخصیص اعتبارات بسیار ضعیف بوده است و در حال حاضر باید برای توسعه استان و ادامه اجرای پروژه های عمرانی از اعتبارات مصوب سفر رهبری بهره گیری کنیم و انتظار است مدیران اجرایی استان نیز با تکیه بر نیروهای توانمند، با تجربه و اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده به وظایف و برنامه های تبیین شده عمل کنند که در حال حاضر فرصتی برای تکرار اشتباهات گذشته وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: این در حالی است که در گذشته حوزه های کارشناسی به انزوا کشیده شده بودند و اتخاذ تصمیمات تحت تاثیر طیف های خاصی قرار گرفته بود.

مقام عالی دولت در استان همچنین تاکید کرد: برای برنامه ریزی بودجه سال مالی 93 فرصت کمی باقی مانده است و حال ضرورت دارد برنامه ریزی ها بر اساس اولویت بندی اجرای پروژه های نیمه تمام صورت گیرد و سهم شهرستان ها مشخص شوند و مدیران اجرایی نیز پروژه های جدیدی را تعریف نکنند تا پروژه های قبلی به اتمام رسند.

وی در ادامه با تاکید بر نقش بسیار مهم کنترل و نظارت بر اجرای پروژه های در دست ساخت، تصریح کرد: مدیران اجرایی از نیروهای سالم و صالح در زمینه کنترل پروژه ها استفاده کنند و خود نیز به امر نظارت اجرای پروژه ها ورود پیدا کنند.

علاوه بر این، وی بیان داشت: استانداری، دیگر بر اساس شیوه های گذشته به بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی نمی پرازد و مدیران اجرایی استان باید بر اساس صداقت و واقعیت آمارها را اعلام و از ارائه آمار غیر واقعی به‌ویژه در زمینه اشتغال و سرمایه گذاری اجتناب کنند.

پرویزی همچنین به اختلافات بین دستگاه های اجرایی استان نیز اشاره ای داشت و گفت: این اختلافات موجب شده است تا مردم با مشکل مواجه شوند که ضرورت دارد مدیران اجرایی با حضور مرضی الطرفین این اختلافات را تعیین تکلیف کنند.

افزون بر این، وی به توقف اجرای شماری از پروژه های عمرانی در استان نیز اشاره داشت و افزود: در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم اعتباراتی را جذب کنیم و دیون پیمانکاران را تا سه ماه آینده به آن‌ها بپردازیم و مدیران اجرایی نیز باید توجه داشته باشند که هزینه های غیر ضرورری را حذف کنند.

استاندار خراسان شمالی در خاتمه یادآور شد: استانداری از حضور سرمایه گذاران و اقعی استقبال می کند و به هیچ عنوان سرمایه گذاران غیر واقعی که در صدد فرصت طلبی هستند را حمایت نخواهد کرد.