به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، طی تماس تلفنی با اورژانس 115 استان مبنی بر برق گرفتگی فردی در شهرستان بجنورد نیروها بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند. 

بر اساس این گزارش، نیروهای اورژانس با فردی 45 ساله روبه رو شدند که متاسفانه قبل از آمدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داده بود.

دلیل این حادثه سهل انگاری در جابه جایی چوب پرده از طریق تراس رو به خیابان بوده است و در زمان بالاآوردن، چوب پرده با سیم های فشار قوی برخورد کرده و حادثه آفریده است.

بر همین اساس، برای پیشگیری از چنین حوادثی به مسیر کابل های برق در سطح شهر و احتمال برق گرفتگی توجه شود و ساختمان ها در مجاورت کابل های فشار قوی ساخته نشود و یا در صورت احداث، فاصله ایمنی با کابل فشار قوی رعایت شود.