به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، علاوه بر این تعداد پروژه به بهره برداری رسیده، آبرسانی به مسکن مهر بسیجیان شیروان و گاز رسانی به هشت روستای بخش مرکزی شامل زوارم، فجر آباد، خادمی، شیرآباد، ورقی، عبدآباد، شورک و قزل حصار نیز تکمیل شد.

با بهره برداری از این پروژه ها، دو هزار و 400 خانوار مشتمل بر 19 هزار و 700 نفر جمعیت از خدمات عمرانی آن برخوردار شدند.

برای اجرای این پروژه های یاد شده 180 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی، استانی و عمرانی هزینه شد.