به گزارش خبرنگار برنا از خراسان شمالی، علی اکبر پرویزی اظهار کرد: در راستای کنترل نرخ عوارض سالانه شهر داری ها، تصویب صدها عوارض غیر قانونی وضع شده از سوی شهرداری را مشاهده و این نرخ های غیر قانونی را حذف کردم.

به گفته وی، مبلغ عوارض حذف پارکینگ از سوی شهرداری بجنورد 80 تا 240 میلیون تومان پیشنهاد شده بود که استانداری این مبلغ جریمه را فقط برای ساختمان های تجاری لحاظ کرد.

وی همچنین افزود: نرخ عوارض مسکونی، جرایم کمیسیون ماده 100 و سایر عوارضات غیر قانونی شده نیز بازنگری و این مبالغ برای بودجه سال 93 اصلاح و منطقی شدند.

افزون بر این، پرویزی یادآور شد: ابلاغ های اعضای کمیسیون ماده 100 که تخلف بوده اند را لغو و اعضای جدیدی را جایگزین اعضای قبلی کردیم.

وی همچنین افزود: در شهرداری دو شهرستان خراسان شمالی نیز تخلفات گسترده ای رخ داده بود که آنان را به مراجع قضایی معرفی خواهم کرد.

وی در ادامه به فعالیت کمیسیون ماده 5 نیز اشاره کرد و گفت: تمامی پرونده های قبلی این کمیسیون در شهرستان های شیروان، بجنورد و اسفراین خارج از نوبت بررسی خواهند شد.

استاندار خراسان شمالی خاطر نشان کرد: با تهیه طرح تفصیلی و جامع شهر نیز شاهد کمترین تخلفات در کمیسیون ماده 5 خواهیم بود.

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه استانداری نسبت به ساماندهی کمیسیون های فعال در شهرداری ها از جمله ماده 77 اقدام خواهد کرد و گفت: هیچیک از شهرداری ها حق تغییر کاربری اراضی برای اجرای طرح ها را ندارند و در صورتیکه فرماندارن بر تغییر کاربری اراضی اعلام موافقت کنند با آنها برخورد خواهد شد.