به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، سهیل خاکشور با اشاره به اینکه یکی از شهروندان اسفراینی با مراجعه به پلیس فتای این شهرستان و اعلام برداشت‌های غیرمجاز از حساب وی، گفت: کارآگاهان این پلیس ضمن اخذ اظهارات و مستندات بانکی شاکی، اقدامات فنی و کارشناسی را بر روی شماره حساب بانکی آغاز کرده و سرانجام متهم را که داماد وی بوده را دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و برای رسیدگی به مرجع قضایی تحویل شد.