به گزارش خبرگزاری برنا، سید اصغر مطهری بعد در جمع مدیران شرکت پتروشیمی خراسان اظهار کرد: نگرانی‌های زیست محیطی از دغدغه‌هایی است که با عزم ملی، خرد جمعی و همت همگانی قابل حل است.

وی افزود: آلودگی در ذات صنعت نهفته است و این امری است که با تعامل سازنده مدیران صنعتی و کارشناسان ناظر زیست محیطی قابل کنترل است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ادامه داد: با آشنایی که با زیرساخت‌های صنعتی و مسایل زیست محیطی آن دارم، مسیر پتروشیمی در راستای مسایل زیست محیطی مترقی و آرمانی است و کارهای خوبی در این مجتمع شده است.

به گفته وی، مجتمع پتروشیمی خراسان در بحث استفاده از تکنولوژی‌ها به روز بوده و در به‌کارگیری از سیستم‌های پایش آنلاین‌، شرکت پتروشیمی خراسان پیشتاز است.

وی با قدردانی از مدیریت شرکت پتروشیمی خراسان به خاطر اهتمامی که در حوزه مسایل زیست محیطی صورت گرفته است، یادآور شد: این شیوه کار می‌تواند الگوی خوبی برای سایر واحدهای صنعتی قرار بگیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با تاکید بر این که در تصمیمات سازمانی عین قانون را مدنظر داریم، اضافه کرد: پای بندی به قانون و رعایت استانداردهای زیست محیطی می‌تواند بخشی از دغدغه‌های موجود در حوزه زیست محیطی را کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی خراسان هم در این نشست گفت: از مهم‌ترین خط مشی‌های این شرکت توجه به فرهنگ زیست محیط و رعایت ضوابط آن در بین کارکنان است.

محسن حبیب همچنین شرکت پتروشیمی خراسان را در امر آموزش و فرهنگ سازی در بین تمام اقشار مختلف به ویژه دانش آموزان و دانشجویان را در استان پیشتاز دانست.

به گزارش برنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با حضور در سایت صنعتی شرکت پتروشیمی خراسان از واحدهای فنی این کارخانه بازدید کرد.