به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان شمالی در نشست مشترك مدیران كل حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری و مدیران حوزه معاونت برنامه ریزی با ناصریان معاون وزیر كشور درخواست کرد تا از محل سهمیه استخدامی وزارت كشور مجوز جذب تعداد 100 نفر برای استانداری خراسان شمالی منظور شود و همزمان سهمیه امریه استان نیز افزایش یابد.

محمود دلپسند تصریح کرد: نیروی انسانی و پست های سازمانی استانداری باید همانند استان های مشابه افزایش یابد.

وی در ادامه با انتقاد از ملی شدن اعتبارات هزینه استانداری گفت: متأسفانه بودجه مصوب استانداری در سالجاری نسبت به عملكرد سال گذشته بیش از 5/1 میلیارد تومان كاهش یافته است. 

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان شمالی همچنین با بیان اینکه تخصیص اعتبار ها نیز به تناسب یك دوازدهم تنظیم می شود، گفت: مشكلات جدی برای رفاهیات پرسنل و امورات اداری و جاری ایجاد شده است که خواستار پیگیری برای تأمین كسری اعتبارات هزینه ای و افزایش تخصیص استانداری هستیم.

دلپسند بیان کرد: به دلیل استقرار كاركنان در 2 ساختمان و ناتمام بودن ساختمان جدید، مشكلات كاری قابل توجهی ایجاد شده است و در صورت طولانی تر شدن این وضعیت ضمن اینكه هزینه های اداری افزایش می یابد بهره وری نیز قابل افزایش نخواهد بود.