به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی در روز شنبه، سیدابراهیم علوی در این باره گفت: با افزایش دمای هوا و کاهش باران و همچنین کاهش ذخایر آبی این کتاب به منظور جلوگیری از هدررفت آب و اصلاح الگوی مصرف آب در بین شهروندان توزیع شد.

وی افزود: این کتاب تالیف صادق یونسلواز کارکنان این شرکت است که با هدف آگاهی بخشی و آموزش همگانی در بهینه سازی مصرف آب با حمایت شرکت چاپ و توزیع شد.

وی با اشاره به اینکه مدیریت مصرف صحیح آب باید جدی گرفته شود افزود: در چند سال اخیر کاهش بارندگی و افت شدید منابع آبی وضعیت استان در آستانه بحران قرار گرفته که می باسیت علاوه بر همکاری مردم،مصرف آب مدیریت شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی اظهار کرد: پرداختن به مدیریت مصرف آب و بهینه سازی به عنوان یک اصل محوری و مکمل در مدیریت تامین آب از اهم رویکردهای این شرکت برای مقابله با بحران کم آبی است.

علوی افزود: تشویق مردم به اصلاح تاسیسات منازل با بهره گیری از افراد متخصص و نهادینه کردن ساز و کار قانونی آن، ترویج فرهنگ صرفه جویی و مصرف بهینه آب و استفاده از ابزارهای کاهنده مصرف از موارد مدیریت صحیح مصرف در جامعه است.

وی در مورد میزان مصرف آب در این استان نیز گفت: به طور میانگین هر شهروند در خراسان شمالی 270 – 260 لیتر مصرف آب در شبانه روز دارد در حالی که استاندارد جهانی آن 75 لیتر در شبانه روز است

وی گفت: تولید آب برای مصرف مشترکان شهری این استان از طریق 100 حلقه چاه و سدهای بیدوازاسفراین و شیرین دره در شهرستان مانه و سملقان انجام می شود.

بر اساس آمار شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی، در استان خراسان شمالی 160 هزار مشترک آب در 18 نقطه از 22 نقطه شهری زیر پوشش خدمات این شرکت قرار دارند.