به گزارش خبرنگار برنا از خراسان شمالی، مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی در نشست خبری اظهار کرد: در حوزه مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی در دو بخش درمان مستقیم و غیر مستقیم به بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی، خدمات درمانی ارائه می شود.

داریوش یزدانی در زمینه نوع ارائه خدمات درمانی مستقیم به بیمه شدگان استان عنوان کرد: در سال جاری علاوه بر اینکه ارائه خدمات داندانپزشکی به بیمه شدگان به پنج برابر رسانده ایم همچنین با جذب سه چشم پزشک نیز توانستیم بخش چشم پزشکی بیمارستان تامین اجتماعی شهر بجنورد را راه اندازی کنیم.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی خاطر نشان کرد: انجام اعمال جراحی بزرگ از جمله در زمینه های چشم، ارتپدی و جراحی های عمومی در این بیمارستان طی دو ماه اخیر به 10 برابر رشد رسیده، در حالیکه در سال گذشته انجام اعمال جراحی بزرگ در این بیمارستان تنها یک درصد بوده است.

وی همچنین خاطر نشان کرد: در سال جاری تجهیزات پزشکی فرسوده بیمارستان تامین اجتماعی بجنورد را از رده خارج کردیم و تجهیزات جدیدی با صرف مبلغ 10 میلیارد ریال را در این بیمارستان نصب کردیم.

یزدانی در خاتمه به عقد قراردادهای مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بجنورد با 300 مرکز بیمارستانی، آزمایشگاهی و داروخانه ای اشاره داشت و گفت: پرداخت مطالبات مدیریت درمان این سازمان با این مراکز از سال گذشته به روز شده و پرداخت مطالبات فروردین ماه امسال نیز در حال پرداخت است.