به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، زهرا حسینی خبوشان گفت: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در رابطه با سلامت و اجرای برنامه تحول سلامت در بخش بهداشت، برنامه‌های خودمراقبتی در کشور و استان اجرایی می‌شود.


وی افزود: برنامه‌های خود مراقبتی در سطح کشور و استان امسال در 6 ماه دوم سال و سال آینده اجرایی خواهد شد. 

مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح کرد: این برنامه‌ها شامل راه‌اندازی پورتال خود مراقبتی در استان، تربیت سفیران سلامت در خانواده‌ها، توزیع بسته‌های آموزشی راهنمای خودمراقبتی بین تمام خانوارها در سطح استان که نیز شامل بسته‌های حمایتی خودمراقبتی درحفظ سلامت، خودمراقبتی در ناخوشی‌های جزیی و خودمراقبتی در بیماری‌های مزمن است. 

وی اظهار کرد: تربیت کارشناسان خودمراقبتی برای کار در مراکز بهداشتی درمانی و تیم سلامت خانواده در مراکز روستایی و شهرستان‌های کم‌جمعیت به منظور آموزش و مشاوره به مردم در زمینه برنامه‌های خود مراقبتی از دیگر این برنامه‌ها به شمار می‌رود.