به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، پیش از این حسین دادزری به مدت چهار سال سال مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان شمالی را عهده‌دار بود.


مدیر جدید شعب بانک کشاورزی خراسان شمالی پیش از این در بانک کشاورزی خراسان رضوی خدمت می‌کرد.