به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، امروز در آیینی، محمد شاکری به عنوان مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری معرفی و از خدمات حامدرضا کرمانی مدیرعامل پیشین قدردانی شد.شاکری به عنوان مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی پس از سال‌های تاسیس این استان فعال بوده است.

وی در قسمت‌های مختلف شهرداری‌های استان فعالیت داشته و آخرین مسئولیتش شهرداری جاجرم بوده است؛ همچنین در آیینی حامدرضا کرمانی به عنوان مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری خراسان شمالی معرفی شد.

در این مراسم همچنین از مژده رضایی مدیرکل قبلی دفتر اطلاعات و آمار خراسان شمالی تقدیر به عمل آمد.