به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، محمد علی یوسفی اظهار کرد: برای اجرای آبرسانی به شهرك صنعتی شماره 3 بجنورد، دو كیلومتر خط انتقال آب، احداث پنج باب حوضچه تاسیسات، یك باب مخزن بتنی 200 مترمكعبی، برق رسانی و تجهیز چاه آب انجام شد.

وی بیان كرد: حدود یك كیلومتر شبكه توزیع آب و سه باب حوضچه تاسیسات نیز برای شبكه توزیع آب در این شهرك صنعتی اجرا شده است.

وی تامین و توسعه امکانات زیربنایی شهرک‌های صنعتی را از ماموریت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی دانست و گفت: با فراهم ساختن زیرساخت‌های صنعتی شهرك صنعتی سه بجنورد آماده واگذاری شد.

یوسفی افزود: با بهره برداری از شهرك صنعتی شماره 3 بجنورد ، صد در صد مصوبات دور اول سفر هیات دولت، اجرایی شد.

وی خاطر نشان کرد: امكانات اولیه زیربنایی این شهرك صنعتی برای153 هكتار از اراضی منطقه سیساب در 30 كیلومتری محور بجنورد – شیروان به طور كامل انجام شده و زون بندی‌های اولیه و پیش بینی های لازم جهت استقرار صنایع در كلیه فازهای صنعتی به اتمام رسیده است.

 مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی خراسان شمالی همچنین عنوان کرد: احداث راه دسترسی به این شهرك صنعتی نیز انجام شده است.

محمدعلی یوسفی تاكید كرد: احداث شهرك صنعتی شماره 3 بجنورد به دلیل نزدیكی به پتروشیمی خراسان و سیمان بجنورد و قرارگرفتن در مسیر جاده اصلی بجنورد – مشهد، مزیت های بیشماری را برای سرمایه گذاران صنعتی مستقر در این شهرك صنعتی فراهم می سازد.