به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، محمد سویدانلویی در نشست کارگروه گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی خراسان شمالی در این باره اظهار کرد: برای برپایی این نمایشگاه بیش از 20 میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است که پس از بررسی تمام مراحل توسط اداره کل وتصویب در شورای برنامه ریزی عملیاتی خواهد شد.

معاون صنایع دستی خراسان شمالی نیز گفت :دومین نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو، 11 تا 17 شهریور سال آینده با حضور هنرمندان و صنعتگران 10 کشور عضو سازمان همکاری های منطقه ای اکو و 32 استان کشور در بوستان تفریحی بش قارداش بجنورد برپا می شود.

علی عابدی گفت: در برگزاری دومین نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو در این استان از هنرمندان و صنعتگران کشور عراق نیز به عنوان مهمان دعوت خواهد شد.

به گفته وی، برگزاری نخستین نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو در بجنورد، 10 میلیارد ریال گردش مالی داشته است.