به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی كاظم زاده مدیرکل بهزیستی استان در نخستین جلسه شورای معاونان این سازمان اظهارداشت: با تلاش برای توانمندی مددجویان می توان شعار جهاد اقتصادی را تحقق بخشید. 

محمدرضا کاظم‌زاده گفت: واژه جهاد از ابتدای صدر اسلام وجود داشته و با جهاد مسلمانان در هر عرصه ای، دستاوردهای زیادی نصیب اسلام و مسلمانان شده است. 

وی افزود: ملت بزرگ ایران به‌خصوص قشر مستضعف جامعه نیز از ابتدای انقلاب اسلامی با حضور جهادگونه خود در عرصه های مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سبب سربلندی ایران در دنیای امروز شده اند.
 
کاظم‌زاده با اشاره به نام‌گذاری امسال به‌نام سال جهاد اقتصادی تصریح کرد: اگر مددجویان بهزیستی به سمت توانمندشدن، با استفاده از تسهیلات مختلف هدایت شوند، نقش مؤثری در جهاد اقتصادی و تحقق این شعار خواهند داشت.

وی با اشاره به برنامه پنجم توسعه یادآور شد: باید طبق برنامه پنجم توسعه 10درصد از جامعه هدف بهزیستی با توانمندشدن از چرخه سازمان خارج می شوند تا خدمات بهتری به برخی گروه های هدف مانند معلولان ذهنی و جسمی و سالمندان ارایه شود.
 
مدیركل بهزیستی خراسان‌شمالی با تاکید بر کسب رتبه های برتر در سطح کشور در سال گذشته در حوزه های روابط عمومی، معاونت امور اجتماعی و معاونت مشارکت‌ها و مسکن در شاخص های مختلف خاطرنشان کرد: عملکرد بهزیستی در سال گذشته سبب ابراز رضایت مسوولان ستادی بهزیستی کشور شده است.