به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی استان خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار برنا گفت: كار آفرینان تاكنون با ایجاد 16واحد تولیدی 200میلیارد ریال در شهرك صنعتی شیروان سرمایه گذاری كرده اند.

محمدرضا باقری،با اشاره به اینكه با ایجاد این تعداد واحد برای 267 نفر ایجاد اشتغال شده اظهار داشت: با طرح های در دست اجرا این میزان سرمایه گذاری به هزار میلیارد ریال می رسد.

مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی خراسان شمالی افزود: در حال حاضر 13 واحد تولیدی و صنعتی در شهرك شیروان در دست اجرا است كه با بهره برداری از این واحدها برای بیش از 200 نفر ایجاد اشتغال خواهد شد.

باقری درباره وضعیت 14 واحد از 43 واحد این شهرك كه قرارداد آن منعقد شده گفت: براساس قرارداد شهرك های صنعتی، كارآفرینان باید در زمان تعیین شده مستقرشوند در غیر اینصورت زمین واگذاری در اختیار سایر متقاضیان قرار می گیرد.

این مسوول درباره كمبود آب شهرك صنعتی شیروان هم گفت: براساس دستور استاندار خراسان شمالی شركت آب منطقه ای موظف به تامین آب شهرك تا پایان خردادماه سال آینده شده است.