به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی نمایشنامه غمنامه حضرت رقیه (س) با نویسندگی بهزاد عزیزی و كارگردانی مجید نقدیپور در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد اجرا شد.
این تئاتر با كوشش 16 نفر از دانشجویان واحد دانشگاهی تهیه شده و كودك معلولی را نشان می دهدكه در حرم حضرت رقیه (س) به حالت خلسه فرو می رودو آن حضرت را ملاقات می كند داستان غم این دختر مظلوم 3 ساله و شدایدی را كه بر او رفت از قول آن حضرت می شنود و پایان كار حادثه خوش شفا یافتن مهمان كوچك حضرت رقیه (س) است.
شایان ذكر است كه تئاتر مزبور در تالار 805 نفری فرهیختگان اجرا و علیرغم شرایط پایان ترم و دغدغه امتحانات از این نمایشگاه استقبال زیادی به عمل آمد.