به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد با خانواده شهید سیدخسرو جلائی دیدار کردند.

خیرالنساء لطفی مادر شهید جلائی گفت: شهدا برای دین از جان، مال و خانواده خود گذشتند. حال وظیفه شما عزیزان است که برای حفظ خون شهدا کوشا باشید و حجاب خود را در تمامی مراحل زندگی حفظ کنید.

مادر شهید در ادامه نیز توصیه مادرانه خود را در اختیار دانشجویان قرار داد و افزود: گمراه کردن جوانان، فاسد کردن دین و بدحجابی را کنار گذارید که مانع رسیدن به الی الله می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: ما باید بوسیله شهدا خدا را بشناسیم و این وظیفه خداشناسی مختص به قشر خاصی نمی باشد و همه در تمام سنین باید به این مرحله خداشناسی دست یابند.

وی اظهار داشت: دنیا نیز آزمایشی بیش نیست ما برای آزمایش در این دنیا آمده ایم نه برای اینکه زندگی کنیم.

در ادامه سیده فریده جلائی از ویژگی شهید خوش خلقی، شجاعت، نترس بودن ،قدرت ونیرومندی را بیان کرد و در ادامه نیز خاطراتی را بیان کردند.

این مراسم با اهدای هدایایی به رسم یادبود به این خانواده ها پایان یافت.