به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، تیم 14نفره فوتسال کم توانان ذهنی بهزیستی استان برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور به مازندران اعزام شدند.

مدیر كل بهزیستی خراسان شمالی در این باره اظهار داشت: تیم فوتسال کم توانان ذهنی بهزیستی استان را امید سرداریان مربیگری و قربانعلی علیپور سرپرستی می کند.

کاظم‌زاده افزود: مسابقات قهرمانی کشوری فوتسال کم توانان دهنی بهزیستی ازدوم خرداد ماه به‌مدت پنج روز با شرکت استان‌های مختلف در بابلسر برگزار می شود.