به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی كاظم زاده مدیر كل بهزیستی خراسان شمالی از اختتامیه جشنواره قرآن كریم و عترت در استان خبر داد.

مدیر كل بهزیستی خراسان شمالی با تأكید بر نقش قرآن در تربیت كودكان و نوجوانان گفت: در این مرحله 250کودک از مهدهای کودک‌های استان در رشته های اذان، حفظ سوره انفرادی و گروهی، هم‌خوانی حدیث، سرود های قرآنی، نمایشنامه و قصه گویی و 30نفر از معلولان و نابینایان نیز در رشته های اذان، حفظ ، ترتیل و تحقیق با یکدیگر رقابت کردند.

افراد برتر هر رشته به مرحله منطقه ای که در تیرماه برگزار می شود راه یافتند.

مراسم اختتامیه جشنواره قرآن كریم و عترت در محل سالن اجتماعات بهزیستی با تقدیر از نفرات برتر به كار خود پایان داد.