به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، سید مجتبی علوی مقدم، شهردار بجنورد از جذب 94 درصدی بودجه شهرداری در سال 89 خبر داد. 

علوی مقدم جذب 94 درصدی بودجه شهرداری را یک گام بزرگ در تحقق مدیریت مطلوب مالی و نظارت بر درآمد و هزینه توصیف کرد و گفت: آنچه از بودجه سال گذشته وصول نشده است مربوط به بدهی ادارات دولتی است.

وی خواست تا مدیران ارشد استانی در الزام ادارات به پرداخت بدهی های دولتی به شهرداری مرکز استان توجه بیشتری داشته باشند. 

علوی خاطر نشان كرد: آنچه از اعتبارات شهرداری وجود دارد با اختصاص به پروژه هایی برای ایجاد توسعه و تامین زیرساخت های شهری هزینه خواهد شد که رشد و بالندگی شهر را به همراه خواهد داشت. 

وی در ادامه افزود: بودجه سال 89 شهرداری بدون احتساب بودجه سازمانهای وابسته 363 میلیارد ریال بود و این رقم در سال 90 به 495 میلیارد ریال افزایش یافته است.

شهردار بجنورد بیان داشت: بودجه عمرانی شهرداری در سال 90 نسبت به سال گذشته 59 درصد رشد داشته است که نشان از توجه شهرداری و شورای اسلامی شهر به ارائه خدمات عمرانی در سطح شهر دارد. 

علوی مقدم خاطر نشان کرد: تحقق بودجه شهرداری به میزان مشارکت مردم در پرداخت به موقع عوارض، جذب کمک های دولتی استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و ایجاد منابع درآمدی پایدار وابسته است.

وی اظهار امیدواری کرد با تداوم مدیریت عالیه بر درآمد وهزینه و استفاده از راهبردهای مدیریتی نوین، در سال 90 نیز درصد مطلوبی از بوجه شهرداری جذب و به توسعه و عمران شهری هزینه شود.