به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، ابوالقاسم داورزنی، مدیر کل تربیت بدنی خراسان شمالی با اشاره به نگاه ویژه دولت و سازمان تربیت بدنی به توسعه ورزش در روستاها گفت: یكی از سیاستهای اصلی ورزش در استان توسعه ورزش روستایی و رفع نیازهای روستائیان در بخش تربیت بدنی و سلامت جمعیت غالب در استان است.

وی افزود: در دور سوم سفر هیئت دولت به استان اعتبارات بسیار خوبی بویژه از محل اعتبارات فرهنگی برای گسترش ورزش روستایی در استان پیش بینی شده است كه از جمله آن می توان به ساخت سالنهای ورزشی در روستاهای بالای هزار نفر جمعیت اشاره كرد.

مدیر كل تربیت بدنی خراسان شمالی خاطر نشان كرد: در حال حاضر نیز در بخش فنی و مهندسی مصوبات مربوط به ورزش روستایی و ساخت و ساز اماكن ورزشی در روستاها در حال پیگیری و انجام است.
 
داورزنی در خصوص توسعه ورزش قهرمانی در بخش بانوان نیز گفت: حمایت از حركتهای ورزشی در بخش بانوان نه تنها از سیاست های سازمان تربیت بدنی و شخصی دكتر سعیدلو است بلكه در تمامی استانها و در خراسان شمالی نیز حركتهای ورزشی بانوان بویژه در بخش قهرمانی مورد حمایت قرار می گیرد.

وی پیش بینی كرد: با ساخت اماكن ورزشی در حال احداث روند رو به رشد ورزش قهرمانی در همه بخشها و پایه ریزی برای حضور تیم هایی قدرتمند از استان در لیگ های كشوری در سالهای آتی پر رنگ تر شود.