به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، مدیر كل سازمان فنی و حرفه ای خراسان شمالی گفت: تحول در نظام آموزشی كشور می تواند دانش آموزان را به انسانهایی با مهارت كافی تربیت كند.
 
بابایان با بیان این مطلب در جلسه شورای اداری مانه و سملقان اظهار داشت: نظام آموزشی كشور نیاز به اصلاح دارد تا بتوان از این طریق ثروت های هنگفتی كه در بسترهای مختلف كشاورزی، دامداری، باغداری، صنعت و ... وجود دارد احیاء گردد.

مهندس بابایان خاطر نشان كرد: وظیفه اصلی نظام ملی مهارت و فن آوری، توانمند كردن افراد است.

بابایان تصریح كرد: عدم مهارت و آموزش به معنای واقعی،خلاء و چالشی بزرگ در مسیر نظام آموزشی كشور را دامن می زند.

فرماندار مانه و سملقان نیز در این نشست گفت: هدف همه مسوولان باید به خدمتگزاری و كار برای مردم معطوف گردد.

سیدمحمدرضاهاشمی با بیان این مطلب اظهار داشت: كاری كه برای مردم باشد، قطعا رضایت خداوند را به دنبال دارد.

سیدمحمدرضاهاشمی خطاب به اعضای شورای اداری گفت: كلیه دستگاههای اجرایی موظف هستند بر پروژه هایی كه از محل تملك دارایی استان یا ملی است نظارت كافی داشته باشند.