به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان‌شمالی، سید هادی سید، درنشست خبری با اصحاب رسانه در محل سازمان جهادكشاورزی برنامه های هفته جهادكشاورزی استان را تشریح كرد.

سید هادی سید رییس سازمان جهادكشاورزی استان از اختصاص 25درصد اعتبارات استان مصوب سفر ریاست جمهوری خبرد دادوگفت: هفته جهادكشاورزی درخراسان‌شمالی با شعار جهاد اقتصادی، جهادكشاورزی وفرهنگ جهادی از21خرداد ماه آغاز می‌شود.

وی از بهره برداری از82 پروژه مختلف دراستان خبردادواظهارداشت: برنامه های اجرایی درسال جهاداقتصادی با رویكرد استفاده بهینه از منابع به خصوص درمصرف آب برنامه ریزی شده است واین محوریت از3سال پیش درنظر قرارگرفته است.

سید میزان تولیدگندم دراستان را 260 هزارتن بیان كردوگفت: پیش بینی می‌شود میزان تولید گندم دراستان درسال90به رقم 260هزارتن برسد ودر حدود200هزارتن ازكشاورزان خریداری خواهدگردید.

رییس سازمان جهادكشاورزی میزان تولیدی شیر دراستان خراسان‌شمالی را168 هزارتن اعلام كردوگفت: متاسفانه مشكلاتی در قیمت عرضه شیر دامداران با قیمت نهایی شیر در استان وجود دارد كه این امر باعث افت تولید شیر دراستان شده است.

سید هادی سید قیمت تمام شده شیر دامدار دراستان را510 تومان اعلام كرد وگفت: قیمت تمام شده دامدار در حدود510تومان است واین درحالیست قیمت خریداری شده توسط كارخانه 350تا400تومان می‌باشد واین عدم تعادل قیمت باعث مشكلات فراوانی درمیان دامداران گشته است.

وی در ادامه به طرح خاك ورزی حفاظتی دراستان اشاره كرد و اظهارداشت: كشت اراضی كشاورزان به شیوه خاك ورزی حفاظتی دارای مزایای فراوانی برای كشاورزان استان است.

سید پایین آوردن 80درصدی هزینه های كشت به وسیله روش خاك ورزی حفاظتی را از جمله مزایای این روش دانست واذعان داشت: درسال گذشته یك هزارو216هكتار به صورت الگویی و2هزارو724هكتار به صورت توسعه‌ای كشت شده است.

وی از پیش بینی ایجاد 5 هزارشغل درسال 90 درخراسان‌شمالی خبردادوگفت: بیش از95درصد اشتغال تخصیص یافته در بخش كشاورزی در خراسان‌شمالی محقق شده ومیزان 5 هزارشغل درسال90 در بخش كشاورزی در صورت تامین اعتبارات لازم محقق خواهدشد.

رییس سازمان جهادكشاورزی خراسان‌شمالی سازمان جهادكشاورزی استان را از استانهای موفق دركشورعنوان كرد واز كسب مقام سوم در تهیه برنامه های رادیویی وتلویزیونی در یادواره شهیدآوینی خبرداد.

دیدار از خانواده های شهدا، افتتاح همزمان پروژه های مختلف توسط ویدئوكنفرانس، ساخت برنامه های مختلف تلویزیونی، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، تحلیل از تولیدكنندگان وبهره برداران برتر بخش كشاورزی، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، افتتاح 821 پروژه كشاورزی، برگزاری یادواره شهدای جهاد، شركت در نمازعبادی وسیاسی جمعه گوشه ای از برنامه های این سازمان در هفته جهادكشاورزی می‌باشد.

شایان ذكر است كه هفته جهادكشاورزی در خراسان‌شمالی از 21خرداد لغایت 27خرداد می‌باشد.