به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی مدیرکل بهزیستی استان اظهار داشت: در راستای اجرایی کردن تفاهم نامه کشوری سازمان بهزیستی و تأمین اجتماعی، زنان تحت پوشش این نهاد در استان زیر پوشش بیمه ای قرار می گیرند.
 
کاظم زاده در این باره گفت: در مرحله اول این طرح طبق سهمیه اختصاص یافته به استان 604 زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی بیمه تامین اجتماعی می شوند.
 
وی افزود: هزینه اجرای این طرح از محل اعتبار اختصاص یافته از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها تامین می شود.
 
یاد آور می شود دو هزار 237 نفر زن سرپرست خانوار در خراسان شمالی تحت پوشش بهزیستی هستند.