به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، مسوول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی رویکرد امسال در اجرایی برنامه های اوقات فراغت را تخصص گرایی در برگزاری دوره های آموزشی عنوان کرد.

سومین جلسه اوقات فراغت با حضور مسوول این دبیرخانه، رابطین و جمعی از مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی در محل دبیرخانه برگزار شد.

هاشم شیرازیان مسوول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی در این نشست گفت: امسال اوقات فراغت در قالب طرح آسمانی های5 در سطح کانون های فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.

وی افزود: مدیران کانون های امسال باید با رویکرد تخصص گرایی اقدام به برگزاری کلاس‌های اوقات فراقت نمایند تا بازدهی و اثر بخشی کلاس‌ها افزایش یابد.

مسوول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی خاطرنشان کرد: حمایت از دوره های اوقات فراغت با توجه با کیفیت و کمیت برگزاری کلاس های اوقات فراغت و سطح بندی این فعالیت ها انجام خواهد شد.

شیرازیان با بیان اینکه اوقات فراغت بهترین فرصت برای تربیت جوانان و نوجوانان است تصریح کرد: باید از ظرفیت اوقات فراغت در جذب جوانان و نوجوانان به مساجد بهره گیری کرد و آنان را با ارزشهای دینی، بیشتر پیوند داد.

در ادامه این نشست رابطین شهرستان ها و نمایندگان مدیران کانون های فرهنگی هنری نظرات خود را درباره نحوه اجرا اوقات فراغت بیان کردند.