به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان‌شمالی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی خراسان‌شمالی گفت: چهار دستگاه بی خطر ساز زباله عفونی در بیمارستان‌های امام رضا(ع)، امام علی(ع) بجنورد، امام خمینی(ره) شیروان و امام خمینی(ره) اسفراین نصب شد.

دكتر پورنقی با بیان این خبر اظهار داشت: اعتبار هریك از این دستگاه‌ها 500 میلیون ریال است كه به زودی در بیمارستان جواد الائمه جاجرم و بنت الهدی بجنورد نیز نصب خواهد شد.

وی افزود: هدف از نصب این دستگاه‌ها بی خطر سازی زباله های عفونی بیمارستان‌ها برای جلوگیری از انتقال عفونت به سایر بخش ها و آلودگی محیط زیست است.
 
پورنقی خاطرنشان كرد: با نصب این دستگاه‌ها به روش اتوكلاو و (بخار آب) زباله های عفونی بی خطر می شوند، لذا دیگر مشكل زباله عفونی در استان نخواهیم داشت.

وی تصریح كرد: این زباله ها همانند زباله های خانگی بی خطر بوده و شهرداری مشكلی با حمل زباله ها نخواهد داشت.