به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان‌شمالی، نخستین كارگاه آموزشی سازمان‌های مردم نهاد با رویكرد تعاون و كارآفرینی در بجنورد به همت سازمان جوانان و مشاركت اداره كل تعاون استان وبنیاد توسعه كارآفرینی و تعاون برگزار شد.

محمودرضا یزدانی سرپرست مدیریت امورجوانان استان ضمن تأیید این خبر گفت: برای توامندسازی تشكل های مردم نهاد و ترویج فرهنگ كارآفرینی و تعاون این كارگاه برگزار شد.

سرپرست سازمان جوانان خراسان‌شمالی هدف از برگزاری این نشست را تشویق جوانان برای ایجاد بنگاه های زودبازده و ایجاد تعاون دانست و اظهارداشت: تعاون و كارآفرینی از جمله راهكارهای مناسب برای ایجاد اشتغال است و تعاون در تابع تمایل به خوبی ها است و جوانان توانمند استان پس از تجربه مشاركت اجتماعی در قالب سازمان های مردم نهاد، حال برای تأمین آینده شغلی خود می‌توانند در قالب تعاونی های مختلف از جمله تعاونی های دانش بنیان به فعالیت و تولید بپردازند.
 
لیلا نیك سرشت جانشین مدیرعامل بنیاد توسعه وكارآفرینی وتعاون استان نیز دراین كارگاه از عضویت وحمایت از 20هزارنفر ازجوانان استان دراین بنیاد خبرداد و گفت: حمایت های مالی در قالب انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های مرتبط و آموزش های مرتبط با تعاونی ها از جمله برنامه های اصلی این نهاد است.

جانشین مدیر عامل بنیاد توسعه و كارآفرینی در جمع اعضای تشكل‌های مردم نهاد استان اظهارداشت: بنیاد توسعه كارآفرینی و تعاون در مسیر ساماندهی اشتغال جوانان فعالیت می‌كند و تمام فارغ التحصیلان دانشگاهی با ثبت نام در سامانه اشتغال وزارت تعاون می‌توانند از فعالیت های این بنیاد برخوردار شوند.

نیك سرشت از ثبت نام 9هزار و800 نفر در بنیاد توسعه كارآفرینی اداره كل تعاون استان خبرداد و افزود: اشتغال جویان و فارغ التحصیلان پس از ثبت نام در سامانه اشتغال وزارت تعاون و معرفی این وزارتخانه با تشكیل یك شركت تعاونی بین سه تا هفت نفر فعالیت خود را آغاز می‌كنند.

وی میزان سهامداران این نهاد را 64 نفر عنوان كرد و گفت: این نهاد از سال86 در استان تشكیل شده است و در شهرستان های استان نیزدارای نمایندگی است.

در این بازدید 40 نفر از جوانان و دبیران و اعضای تشكل های مردم نهاد از نزدیك با روند اجرایی و تولیدی ‌كارخانه آجر ماشینی بجنورد كه از تعاونی های موفق استان است آشنا شدند.