به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی قنبر مهدوی زاده مدیر کل صداوسیمای مرکز خراسان شمالی و رییس کمیته فرهنگی پیشگیری مبارزه مواد مخدر استان گفت: یکی از ارکان مهم مبارزه با مواد مخدر فرهنگ سازی و پیشگیری است.

وی با اشاره به نقش مهم کمیته فرهنگی، پیشگیری استان در سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی و پیشگیرانه تاکید کرد: با تلاش اعضای کمیته باید گفتمان عمومی جامعه را به گفتمان فرهنگی و پیشگیرانه تبدیل کرد.

مهدوی زاده با اشاره به تدوین سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد خاطرنشان کرد: در این سند سیاست ها، راهبردها و برنامه های ملی پیشگیری تدوین شده که باید با همفکری اعضای کمیته بومی سازی شود.

سرهنگ محمدرضا یزدان پناه جانشین معاون و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به پنج تیر ماه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت: شعار امسال روز جهانی مبارزه با مواد مخدر جامعه سالم عاری از اعتیاد است.

وی با اشاره به تولید مواد مخدر جدید با نام های مختلف و ارایه آن به بازار مصرف تأکید کرد: کمیته فرهنگی پیشگیری با برنامه ریزی و فعالیت های اطلاع رسانی نسبت به عوارض این مواد به جامعه به‌خصوص جوانان اطلاع رسانی کند.