به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، دومین گردهمایی کتابداران خراسان شمالی در امسال با موضوع مدیریت اعضا در کتابخانه های عمومی رسالت برگزار شد.

در این نشست مدیر کل کتابخانه های عمومی فراهم کردن زمینه مطالعه برای تمام آحاد جامعه برای تولید فکر و افزایش معلومات عمومی را از مهمترین رسالت نهاد کتابخانه های عمومی برشمرد و افزود: نهاد کتابخانه های عمومی با همکاری سایر دستگاه‌ها عهده دار ترویج کتابخوانی است و مطالعه مفید در مسیر اعتلای فرهنگ غنی اسلامی در ایران نیازمند نهضتی عظیم است که در این راستا کمیته دایمی نهضت مطالعه مفید در استان تشکیل شده است.

علی رحیمی با بیان اینکه در حال حاضر 5/2 درصد مردم خراسان شمالی عضو کتابخانه های عمومی هستند گفت: طبق سند نهضت مطالعه مفید در بهترین وضعیت باید 35 درصد مردم ایران در کتابخانه های عمومی عضو شوند که در حال حاضر سه درصد مردم در کشور عضو کتابخانه های عمومی هستند که نیازمند روحیه جهادی در این باره هستیم.

مدیر کل کتابخانه های عمومی با تقدیر و تشکر از همکاران کتابدار که در سال گذشته موجب ارتقای شاخص های کتابخانه ای شدند گفت: در تمام شاخص های کتابخانه ای خراسان شمالی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بود که آمارها گویای شاخص های کار و همت مضاعف است.

وی گفت: کیفیت خدمات دهی، تکریم مخاطب، تامین نیاز اعضای کتابخانه های عمومی و تسهیل دسترسی به منابع را از الزامات اولیه فعالیت کتابخانه های عمومی برشمرد.

مدیر کل کتابخانه ها با بیان اینکه یکی از راههای تشویق مردم به کتابخوانی برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در این باره است اظهار داشت: در سال جاری 68 مسابقه کتابخوانی برگزار می شود

همچنین در این همایش وضعیت اعضای کتابخانه های عمومی استان مورد بررسی قرار گرفت که شهرستان های مانه و سملقان با 214 درصد رشد و گرمه با 80 درصد رشد و جاجرم با رشد 60 درصدی نسبت به سال گذشته بیشترین عضو کتابخانه ها را جذب نموده و شهرستان فاروج با 25 درصد کاهش در عضویت اعضا نسبت به سال گذشته در پائین ترین وضعیت استان قرار دارد. 

گرمه در حال حاضر با جمعیت قریب به 20 هزار نفر ، 21/9 درصد از مردم آن عضو کتابخانه ها هستند و شهرستان فاروج با جمعیت 50 هزار نفری 83/1 مردم آن عضو کتابخانه های عمومی هستند.