به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، محمود رضا یزدانی، سرپرست سازمان جوانان استان از تشكیل كارگروه نظارت و ارزشیابی بر برنامه های اوقات فراغت استان خبر داد.

وی هدف از تشكیل این كارگروه را نظارت بیشتر بر روند اجرایی برنامه های دستگاههای اجرایی استان در خصوص اوقات فراغت دانست. 

یزدانی اعضای این گروه را متشكل از مدیران دستگاههای مرتبط با اوقات فراغت جوانان عنوان كرد و گفت:این گروه به منظور ارزشیابی ونظارت بر پایگاههای اوقات فراغت جوانان متشكل از نماینده دفتر امور اجتماعی استانداری، نماینده سپاه جوادالائمه، نماینده سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده معاونت برنامه ریزی استانداری ونماینده آموزش وپرورش و كارشناس اوقات فراغت سازمان جوانان می‌باشد.

یزدانی از طراحی و تهیه فرم های مخصوص نظارت بر برنامه های اوقات فراغت خبر داد و یادآور شد: در این طرح فرم های ارزشیابی ویژه فراگیران، مدیران پایگاه و ناظران تعبیه شده كه به عنوان یك كار تحقیقاتی انجام می‌شود و نتایج آن جهت ارائه هرچه بهتر برنامه ها با محوریت مخاطب محور ارائه می شود.

سرپرست سازمان جوانان روند نظارتی كارگروه را از آغاز تابستان عنوان كرد و گفت: اعضای كارگروه نظارت و ارزشیابی با بازدیدهای مستمر در سطح استان از نزدیك با روند برنامه های اجرایی و فضاهای موجود آشنا خواهند شد و گزارشات نهایی این كارگروه در ستاد ساماندهی امور جوانان ارائه می شود.