به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، مدیر کل امور اجتماعی استانداری در نخستین جلسه کارگروه تخصصی نهضت مطالعه مفید استان گفت: مطالعه یک ضرورت دینی، اجتماعی و در راستای توسعه و تحول در جامعه بوده و توجه به فرهنگ و حوزه مکتوبات فرهنگی لازم و ضروری است.

برومند در این باره گفت: همه دستگاه ها می توانند از ظرفیت های موجود برای تحقق اهداف سند نهضت مطالعه مفید بهره ببرند و ظرفیت ها را ایجاد کنند تا کارمندان و خانواده های آنان از این ظرفیت استفاده کنند به نحوی که در دستگاه ها، کتابخوانی تقویت شده و در نهایت وضعیت مطلوب تری را برای اقشار جامعه فراهم آوریم.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان در این نشست گفت: در راستای تحقق منویات رهبر فرزانه انقلاب در مورد کتابخوانی طرح سند نهضت مطالعه مفید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که توسط ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

علی رحیمی هدف اصلی سند نهضت مطالعه مفید را دستیابی به جایگاه ممتاز در جهان از نظر سرانه مطالعه مفید بر اساس سند چشم انداز بخش فرهنگ عمومی در افق ایران 1404 برشمرد و افزود: نهادینه کردن مطالعه مفید به عنوان یک ارزش و عادت عمومی در جامعه یکی از سیاست های این سند است.

دبیر کمیته نهضت مطالعه مفید استان اظهار داشت: دستیابی به اهداف و سیاست های این سند، نیازمند پیگیری و اجرای طرح های مطرح شده در این سند است که به همین دلیل کمیته سند نهضت مطالعه مفید تشکیل شد و نمایندگان سازمان های عضو در قالب کارگروه های تخصصی برنامه های حوزه کاری خود را کارشناسی  کرده و اجرایی کنند.

در این جلسه مقرر شد سازمانه ا برنامه های خود را برای طرح در جلسه کمیته نهضت مطالعه مفید که به ریاست استاندار برگزار خواهد شد به دبیرخانه کمیته مستقر در اداره کل کتابخانه های عمومی استان ارسال کنند.