به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی فرمانده بسیج دانشجویی ناحیه مقاومت شیروان گفت: 80 دانشجوی دختر و پسر از این شهرستان در قالب طرح هجرت برای فعالیت در نواحی محروم به روستاهای بخش "قوشخانه" شیروان اعزام شدند.
 
فاطمه باقرپوراظهار داشت: دانشجویان شرکت کننده در این طرح در دانشگاههای آزاد، پیام نور علمی کاربردی و دانشکده کشاورزی این شهرستان برای فعالیت در قالب طرح هجرت نام نویسی کرده بودند.

وی افزود: این دانشجویان با حضور در روستاهای "آغ قلعه، کاکلی، زو و قبز" در منطقه "تفتازان" به مدت دو هفته در زمینه های مشاوره ای، علمی، آموزشی، فرهنگی، تربیتی، دینی و مذهبی، ورزشی و کشاورزی فعالیت خواهند کرد.