به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی در چهارمین روز از هفته بهزیستی با حضور استاندار از خانه نگهداری کودکان و نوجوانان سید الشهدا بجنورد بهره‌برداری شد.

این مرکز با کمک 70 میلیون ریالی بهزیستی و مشارکت 70 میلیون ریالی خیران با ظرفیت 20نفر افتتاح شد.
 
در این مرکز یک مددکار و یک روانشناس و سه مربی به ارایه خدمات به فرزندان مهر بهزیستی می پردازند.

هم اکنون 246 کودک و نوجوان بد سرپرست و بی سرپرست در 14خانه کودکان و نوجوانان بهزیستی نگهداری می شوند.

همچنین مرکز ترک اعتیاد و بازتوانی معتادین خورشید در بجنورد افتتاح شد.

این مرکز با ظرفیت 50 نفر خدمات درمان با متادون با 30میلیون ریال هزینه کرد بخش خصوصی راه اندازی شده است.

هم اکنون 58مرکز ترک اعتیاد با مجوز بهزیستی در استان فعالیت می کنند.