به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی استاندار خراسان شمالی در چهارمین روز از هفته بهزیستی از مراکز مختلف حوزه اجتماعی و پیشگیری بهزیستی استان بازدید و به بررسی مسایل مراکز پرداخت.

در این بازدید پنج ساعته ابوطالب شفقت ابتدا از مرکز کودکان خیابانی «طنین احسان» بجنورد بازدید و به گفت‌وگوی صمیمانه با کودکان مقیم مرکز پرداخت.

استاندار همچنین با حضور در خانه کودکان و نوجوانان «کوثر» و «سید الشهدا» بجنورد به بررسی مشکلات خانه های کودکان و نوجوانان بهزیستی پرداخت.
 
در پایان نیز ابوطالب شفقت از اداره کل، ساختمان مرکز مداخله در بحران و دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی استان بازدید کرد.

استاندار خراسان شمالی در جریان بازدید از مراکز بهزیستی با تماس تلفنی با برخی مدیران کل دستگاه های اجرایی خواستار همکاری و ارائه خدمات بیشتر آنها به مددجویان بهزیستی شد.