به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی مرادی سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان شمالی از افزایش 12 رشته در مقطع كارشناسی ارشد در استان خبر داد.

مرادی  در این باره تصریح کرد: درحال حاضر 52 مركز پیام نور در كل كشور وجود دارد كه درمقایسه با سال های گذشته رشد خوبی داشته است.

دكتر احمد مرادی افزود: سیاست اصلی و كلی دانشگاه پیام نور ارتقای سطح علمی و آموزشی است و باید علاوه برموضوع كمیت به كیفیت و كیفی‌سازی آموزش نیز توجه ویژه کینم.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه پیام نور در پنج سال اخیر رشد و توسعه خوبی را در تمام زمینه ها داشته است.

سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان‌شمالی با اشاره به اینكه درحال حاضر هشت مركز در استان خراسان‌شمالی وجود دارد تأكیدكرد: دانشگاه پیام نور از لحاظ تعداد دانشجویان و همچنین تعداد رشته ها رشد چشمگیری داشته است.

مرادی اظهارداشت: برنامه های راهبردی ما برای توسعه و پیشرفت دانشگاه پیام نور شامل ساماندهی نیروهای انسانی دانشگاه، استفاده از اساتید كارآمد و تخصصی در زمینه رشته های مختلف، تقویت نظام آموزشی، افزایش فضاهای فرهنگی علمی و تحقیقاتی، جشنواره پژوهش های برتر دانشگاه است.

وی با بیان اینكه دانشگاه پیام نور در قالب دانشجو محوری بودن فعالیت می‌كند بیان کرد: ارتباط دانشگاه با مراكز علمی و فرهنگی باید تقویت شود و باید ارتباطات با این مراكز بیشتر شود.

سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان‌شمالی گفت: در خراسان‌شمالی 34 نفر عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور هستند.

 مرادی در ادامه یادآور شد: در مقطع كارشناسی ارشد یک رشته وجود دارد كه ما در تلاش هستیم 12رشته دیگر به این تعداد اضافه کنیم.

وی افزود: باید رشته های جدید و كاربردی و منطبق با نیازهای زمانی در دانشگاه پیام نور ایجاد شود تا زمینه برای رشد و توسعه علمی دانشجویان این دانشگاه فراهم شود.

رییس دانشگاه پیام نور از ایجاد ساختمان های اداری وآمزشی در واحد آشخانه و اسفراین خبر داد و گفت: تا كنون 13 هزار مترمربع فضای آموزشی در دانشگاه پیام نور ساخته شده است.

مرادی در پایان خاطرنشان کرد: جشنواره پژوهش های برتر اعضای هیأت علمی نیز برگزار می‌شود تا از اعضای هیأت علمی و اساتید نمونه تقدیر و تجلیل شود.