به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان خراسان‌شمالی گفت: از ابتدای سال 90 بیمارستان تامین اجتماعی بجنورد فاقد دندان پزشك است.

علی اكبر افزود: تا قبل از آغاز سال 90 بخش دندانپزشکی این بیمارستان با دو متخصص پاره وقت و کادر پزشکی اداره می‌شد که به علت استفاده دندانپزشک کادر این بخش از مرخصی استعلاجی زایمان و قطع همکاری پزشک پاره وقت به دلایل شخصی این بخش عملا به حالت تعطیل درآمد.

سید علی اکبر تصریح کرد: این موضوع با دانشگاه علوم پزشکی استان برای معرفی دندان پزشک مطرح شدکه متاسفانه به علت کمبود پزشک متخصص دراستان این همکاری انجام نشد.

وی همچنین به ارایه فراخوان در روزنامه ها برای تأمین نیروی متخصص در این بخش اشاره کرد و گفت: این اداره کل می‌تواند در صورت توافق هر یک از متخصصان بخش خصوصی حداکثر سقف مبلغ قرارداد را برای تأمین دندانپزشک این بیمارستان تأیید کند.

سیدعلی اکبر با اشاره به وجود دو ردیف استخدامی دندان پزشک افزود: درصورت فعالیت قراردادی هریک از دندانپزشکان با این بخش به مدت دو سال زمینه استخدام پیمانی آنان فراهم خواهد شد.

این درحالی است كه به سبب نبود متخصص دربخش دندانپزشکی بیمارستان تأمین اجتماعی بجنورد مراجعه کنندگان به این بخش با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند.