به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی نمایشگاه دستاوردهای مددجویان كمیته امداد در بجنورد با حضور استاندار خراسان شمالی افتتاح شد.

استاندار خراسان‌شمالی در افتتاح و بازدید از نمایشگاه دستادوردهای كمیته امداد امام(ره) خراسان ‌شمالی در بجنورد گفت: كمیته امداد از مراكزی است كه می‌تواند در سال جهاد اقتصادی با توانمندسازی مددجویان بدرخشد.

استاندار خراسان‌شمالی در این مراسم از 28غرفه نمایشگاهی بازدید كرد و همت برخی مددجویان را كه توانسته بودند باكمك های كمیته امدادكارگاه های تولیدی خود را توسعه دهند و امروزه علاوه بر رفع مشكلات خود تعدادی از مددجویان را (تا50نفر) به‌كار گیری كنند تحسین كرد.

ابوطالب شفقت در مصاحبه با نمایندگان رسانه های حاضر در این جلسه نیز گفت: روند توانمندسازی مددجویان به نحوی كه هم اكنون دركمیته امداد وجود دارد باید توسط بانك ها پیگیری شود و شاهد روزی باشیم كه بانك ها نیز چنین نمایشگاه هایی را برگزار کنند. 

این نمایشگاه تا پایان ماه مبارك رمضان در محل سابق سینما سعدی بجنورد بر پا است كه شامل 14غرفه نمایشگاهی و 14غرفه دیگرآن نیز به عرضه مستقیم كالا می پردازد.