به گزارش خبرگزاری برنا ازخراسان‌شمالی، دكتروحید سلماسی مدیرپایگاه انتقال خون خراسان‌شمالی درجمع خبرنگاران استان از افزایش 20درصدی مراجعه كنندگان به مراكز انتقال خون در چهار ماهه نخست امسال خبر داد.

دكتر سلماسی با اشاره یه اینكه از هفت هزار و 627 نفر مراجعه كننده تعداد6 هزار و 345 نفرموفق به اهدای خون شده اند افزود: این میزان اهدای خون رشد 27درصد نسبت به سال گذشته داشته است.

مدیركل پایگاه انتقال خون استان از رشد 24 درصدی اهدای خون توسط بانوان استان خبر داد و گفت: تعداد 634 نفر از اهداكنندگان خون از بانوان هستند كه این رقم از آمار كشوری بالاتر است.

سلماسی اظهارداشت: این سازمان به 97درصد ازنیازهای خونی مراكز بیمارستانی این استان پاسخ داده است واین درحالی است كه بیشترین نیاز به فراورده های خونی در شهرستان بجنورد مربوط به بیمارستان امام علی(ع) و كمترین نیاز به فراورده های خونی این استان به بیمارستان ارتش است.

وی با بیان اینكه ازنظرخونگیری به صورت مستمر رشد 43درصدی نسبت به سال گذشته را شاهد هستیم اظهارداشت: 14درصد از خونگیری های انجام شده دراستان توسط تیم های سیارخونگیری انجام می‌شودكه این تیم های سیار انتقال خون خراسان‌شمالی عمدتا درواحدهای صنعتی بزرگ این استان شامل كارخانه های قند، پتروشیمی، سیمان وآلومینا نسبت به دریافت خون اهدایی ازسوی داوطلبان اقدام می‌كنند.

وی با اشاره به فعالیت مستمر مركز اهدای خون در ماه مبارك رمضان گفت: اهدای خون در ماه مبارك رمضان در پایگاه اهداء خون ادامه دارد و خوندهی در این ماه بعد از افطار به صورت مستمر صورت می گیرد.